• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Miljöpolicy

  Kallax Flyg AB utför flyg och helikoptertransporter. Arbetet omfattar personal- och materialtransporter, samt inspektion och bevakning.

  Den direkta miljöpåverkan kommer främst från bränsleförbrukningen. Indirekt har vi en stor positiv miljöpåverkan då vårt arbete leder till att effektivisera transporter i svårtillgänglig terräng och minskar den fysiska påverkan på miljön. Vi arbetar även i projekt med syfte att förbättra miljön i vårt närområde.

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartner och på oss själva. Vi ska genom samverkan och kunskapsutbyte inom Eqoweb gruppen utveckla vårt miljöarbete.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå. I den röda tråden från våra systemaspekter via de intressenter som berörs till vår verksamhet och våra produkter och tjänster, har vi ambitionen att fortlöpande beakta de intressentkrav och livscykelperspektiv som uppkommer.
  • Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.

  2017-11-22
  Sven Stenvall
  VD Kallaxflyg AB

  webb adress