• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Lyft till (o)tillgängliga områden

  Med ändamålsenliga helikoptrar, erfarna piloter och specialanpassad utrustning erbjuder vi lyft- och monteringsuppdrag till bland annat byggsektorn, el- och kraftindustrin och för forskningsuppdrag.

  Det mesta är möjligt att lyfta under en helikopter. Helikopter är dessutom ofta ett billigare och effektivare alternativ för att få ut material till otillgängliga områden som exempelvis fjällvärlden eller skärgården. Vi har olika storlekar på helikoptrarna för att kunna erbjuda kunden det mest kostnadseffektiva alternativet . Alla våra helikoptrar flyger med hängande last.

  Vi har genom åren flugit de mest varierande laster under våra helikoptrar. Bland annat förnödenheter och byggmaterial ut i fjällvärlden, mini-grävmaskiner och testutrustning för mångmiljonbelopp. Vi har även stor erfarenhet vad gäller flygning med longline och precisionsbyggande av master. Vi kan bland annat både bygga och riva kraftledningsgator, montera toppen på kyrktorn, precisionsbygga master, lyfta byggmaterial, maskiner samt såga ledningsgator fria från hängande träd. Vi gjuter också betongfundament, bygger lavinkanoner på fjällbranter, monterar liftstolpar och takstolar.

  webb adress