• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Djur

  En viktig del av Kallax Flygs verksamhet handlar om djur och natur. Vi bistår både renskötseln och viltforskningen med helikoptertjänster av olika slag. I och med lång erfarenhet av dessa uppdrag och verksamheter, känner vi kundernas utmaningar och krav väl. Oavsett om det handlar om att samla renar eller märka vilda djur vet vi vad som förväntas av vår insats, för bästa resultat.

  Inventering

  Vid inventering av större djurslag ger helikoptern en unik möjlighet att täcka av och överblicka stora områden. Många djurslag kan vara svårare att upptäcka via fjärrstyrda hjälpmedel, i synnerhet då det gått i lega, kontra att fysiskt spana 

  Renskötsel

  Rennäringen och renskötsel finns representerad i stora delar av vårt verksamhetsområde. Från kustland till högfjäll. Helikoptern är ett oslagbart redskap för att överblicka renbestånd och spridning över stora geografiska områden. 

  Att samarbeta med snöskoter- eller fyrhjulingsburna renskötare på marken är en central del i pilotens jobb, vid dessa insatser. Vilket kräver erfarenhet och förståelse för arbetet. 

  Kallax Flyg har specialutrustning för dessa uppdrag samt ett stort urval av maskiner beroende på uppdragets art och omfattning.

  Märkning av vilda djur

  Kallax Flyg utför märkning av vilda djur, på uppdrag åt både svenska och norska projekt, myndigheter och institutioner. Bland uppdragsgivarna kan nämnas; Statens Lantbruksuniversitet (SLU), Skandinaviska Björnprojektet, Statens naturoppsyn (SNO) samt Høgskolen i Innlandet.

  Vi har framförallt erfarenhet från märkning av björn, varg, lo och älg men teknik och arbetsmetoder fungerar även för andra djurslag.

  webb adress