• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Lyfttjänster

  Upp till 1,5 tons lyftkraft från ovan!

  Skärgårdsmiljöer, fjällvärld, komplexa industrimontage eller andra svårtillgängliga områden. Med vår breda helikopterflotta kan vi erbjuda upp till 1,5 tons lyftkraft, för svåra och höga lyft med väldigt snabb etableringstid.

  I och med ett spektra av maskiner och kapacitet, kan vi plocka fram den mest kostnadseffektiva lösningen sett till uppdragets krav och förutsättningar. Vi har Sveriges enda Airbus H130 som lyfter 1.500 kg. Bland våra totalt 14 maskiner lyfter åtta av dessa mellan 1150-1500 kg.

  Helikoptern är ofta billigare när det gäller lyftoperationer i oländig terräng, i jämförelse med alternativen. Med minimal tidsåtgång vad gäller förberedelser och framkomlighet samt effektiva insatser, står sig sig helikoptern väl i konkurrensen som lyftredskap.

  Vi har betydande erfarenhet av lyftuppdrag av olika slag samt erfarna piloter, ändamålsenlig helikopterflotta och specialanpassad utrustning. Alla våra maskiner bär hängande last.

  Industrimontage

  En vanlig uppdragstyp där vi bistår vid företrädesvis komplexa och höga lyft i industrimiljöer.

  Exempel på andra lyftuppdrag och transporter vi har tidigare erfarenhet av:

  • Byggmaterial och förnödenheter i fjällmiljö
  • Entreprenadmaskiner t.ex. minigrävare
  • Forskningsutrustning
  • Precisionsarbete, byggnation telemaster
  • Byggnation och rivning kraftledningsgator
  • Montage av kyrktorn och takstolar
  • Röjning av ledningsgator
  • Gjutning betongfundament
  • Montage snökanoner och liftstolpar

  Vi har även stor erfarenhet vad gäller flygning med s.k. “longline” vid precisionsbyggande av master.

  webb adress