• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Vatten

  En del av vårt erbjudande handlar om vattenrelaterade tjänster i olika former. Allt ifrån persontransporter till praktiska uppdrag under samtliga årstider. Helikoptertjänster över vatten kräver både kompetens och utrustning för att utföras på ett säkert sätt. Kallax Flyg har både fasta och uppblåsbara flottörer som kan monteras på samtliga helikoptermodeller i flottan.

  Vattenprovtagning

  Med helikopterns hjälp täcker vi på kort tid av större områden och kan enkelt gå ner för att ta vattenprover i olika delar av ett system, delta eller på öppet hav. Vi har till dags dato inhämtat tusentals vattenprover till olika uppdragsgivare och vet hur vi ska lägga upp arbetet för maximal effektivitet.

  Persontransporter

  Vi utför persontransporter över vatten och is, alltid med flortörförskedda maskiner. Det kan till exempel handla om transport av personal i skärgårdsmiljö, passagerare till isbrytare eller andra större fartyg med helikopterplatta.

  Isrekognosering

  Kartläggning av isförhållanden görs snabbast och säkrast från helikopter. Behovet av isrekogninsering kan finnas inom flera verksamhetsområden och projekt. Vi bistår bland annat isbrytare och besättning med rekognoseringsuppdrag för att underlätta vägval under svåra förhållanden.

  Arktiska expeditioner

  Vi har levererat helikoptertjänster till olika forskningsexpeditioner i arktiska områden under 15 års tid. Våra helikoptrar, piloter och markpersonal har utfört uppdrag på båda polerna samt Grönland och Svalbard, för att nämna några.

  Att vi har merparten av vår verksamhet och våra baser i norra Sverige, Finland och Norge är självklart en stor styrka när det kommer till den här typen av uppdrag.

  Kalkning

  För att förhindra försurning i sjöar och andra vattenområden kan vi erbjuda kalkspridning med helikopter. Vi har lång erfarenhet samt specialanpassad markutrustning, bland annat lastbilar för att transportera och tillhandahålla granulerat kalk.

  webb adress