• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Verkstad

  Kallax Flyg har eget flygverkstadstillstånd i enlighet med EU-kommissionens förordning No.1321/2014 Del-145. Tillståndsnummer SE.145.0030.

  Tekniskt underhåll

  Vi utför underhåll på våra helikoptrar själva med egna tekniker för att minimera stillestånd och maximera tillgänglighet. Vi kan även ta emot externa kunders helikoptrar, flygplan eller komponenter.

  För mer information om vilka helikoptrar, flygplan och komponenter som vi kan underhålla. Kontakta oss på 0980-810 00.

  Vi utför planerat underhåll på följande platser:

  Piteå-Långnäs

  Företagsbasen ligger på Piteå-Långnäs flygplats, här har vi tillgång till stora och rymliga lokaler, sjöflyghamn med upptagningsramp samt ett flygfält.

  • Basunderhåll, huvudsakligen större tillsyner, reparationer och komponent jobb
  • Linjeunderhåll, löpande mindre underhåll på samtliga helikoptrar.
  Kiruna, Kurravaara

  Satelitbasen Kiruna ligger i Kurravaara, här har vi tillgång till en fin verkstadslokal samt sjöflyghamn med upptagningsramp.

  • Linjeunderhåll, löpande mindre underhåll på samtliga helikoptrar.

  Underhåll utanför baser

  För linjeunderhåll på andra platser än våra baser har vi en fullt utrustad och godkänd servicebuss. Den är godkänd enligt EASA Del-145 för detta ändamål.

  Luftvärdighet

  Kallax Flyg AB har en egen luftvärdighetsavdelning (CAMO) med tillstånd enligt EU-kommissionens förordning No.1321/2014 Del-M. Tillståndsnummer SE.MG.0030.

  Här övervakas och förnyas luftvärdigheten hos våra helikoptrar. Organisationen kan även hjälpa externa kunder med deras luftvärdighet.

  Avtal och tillstånd

  SAFRAN Helicopter Engines

  Kallax Flyg AB har så kallat ”service by the hour”-avtal med SAFRAN Helicopter engines. Detta innebär att vi har får reservdelar och komponenter till våra turbinmotorer inom 24 timmar.

  Airbus Helicopters

  Kallax Flyg AB har avtal med Airbus Helicopters, detta avtal ger oss möjlighet att beställa reservdelar och komponenter direkt från Airbus Helicopters, utan mellanhänder.

  Robinson Helicopter Company

  Kallax Flyg AB är ett Robinson Helicopter Company R44 Service Center. Detta betyder att vi har direktkontakt med tillverkaren med allt från reservdelar till teknisk support. Vi kan utföra upp till 12-årskontroller och 2200 tim tillsyner på R44. Både våra egna helikoptrar och externa helikoptrar. Vi kan även distribuera reservdelar.

  webb adress