• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Energibolag

  Energibranschen är en viktig uppdragsgivare för oss på Kallax Flyg. Vi bistår våra energikunder med allt ifrån inspektioner och personaltransporter, till driftåtgärder och montage vid byggnationer. I och med lång erfarenhet av uppdrag inom detta verksamhetsområde, vet vi hur jobben görs både säkra och effektiva för kunden.

  Linjebyggnationer

  Vi är med och bidrar till tillgängliggörande av den gröna kraften från norr! Vid etablering av nya krafteledningar är helikoptern ett mycket effektivt hjälpmedel. Vi lyfter och monterar stolpar samt monterar reglar med en egenutvecklad “regelläggare”. I vår flotta för linjebyggnationer ingår även en kranbil och markpersonal för att täcka behoven på marken.

  Kraftledningsinspektion, felsökning och åtgärder 

  En av våra vanligaste tjänster till energibolag är förebyggande ledningsinspektioner, i hela spektrat från 20 till 400 kW-ledningar. Vi bistår även vid felsökning, efter större driftstörningar och stormar.

  Vid behov utför vi röjning av kraftledningsgator med både vertikal- och horisontalsåg samt timmergrip, s.k. “heli hawk”. Under vinterhalvåret utför vi rensning med så kallad “stång” för att avlägsna is och snö från ledningsnäten.

  Markscanning

  Inför etablering av nya ledningsnät utför vi kartläggning av terräng, i form av markscanning. Detta underlag gör det lättare för projektören att överblicka och ta beslut samt att det optimerar logistik kring- och åtgång av material.

  Persontransporter

  Vid avbrott och åtgärder när det är bråttom eller om destinationen är illa till, hjälper vi energibolagens energitekniker att komma på plats snabbt och säkert.

  webb adress