• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Skog

  Ur skog är vi komna!

  Det gäller förstås inte bara Kallax Flyg utan mycket annat i samhället och världen. Och inte minst är skogen en viktig tillgång för framtiden och omställningen.

  Kallax Flyg som bolag har som bekant sina rötter i skogsbruk och träförädling, genom moderbolaget Stenvalls Trä. Skogen är därutöver ett generellt viktigt affärsområde för vår verksamhet, framförallt i form av skogsgödsling men även skogsinventering och brandbekämpning.

  Skogsgödsling

  Med stor precision, överlägsen effektivitet och helt utan markskador levererar vi ett garanterat resultat från ovan. Kallax Flyg har lång erfarenhet av skogsgödsling med helikopter, egenutvecklad teknik och komplett maskinkedja, både i luften och på marken. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt skogsbruk.

  Läs mer om våra skogsgödslingstjänster

  Inventering

  Vill du ha en bokstavlig helhetsbild över dina innehav? Få en uppdatering över olika delar av bestånden, avverkningsprognoser och överblick vad gäller röjning, gallring och andra vårdande insatser.

  Skogsinventering med helikopter är effektivt både vad gäller tid och resultat. Vi utför både visuella/okulära inventeringar samt teknisk inventering med scannerutrustning.

  Rätt underlag för beslut av avgörande för ett gott skogsbruk. Dessutom är det aldrig tråkigt med en flygtur!

  Brandbekämpning

  I takt med att vi går mot ett varmare och torrare klimat, ökar risken för bränder i skog och mark. Som Sveriges största leverantör av helikoptertjänster är vi självklart involverade i beredskaps- och bekämpningsarbete, i händelse av större skogsbränder.

  Tillsammans med två andr branschkollegor har vi ett rikstäckande avtal med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

  Vi har även avtal med privata skogsägare och kan till exempel under perioder där brandrisken är hög eller vid särskilda insatser, stå standby om olyckan är framme.

  webb adress