• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Takskottning

  Nederbördsrika vintrar och plötsliga, tunga snöfall kräver åtgärder från fastighetsägare för att undvika risken för kollaps. Ansvaret ligger oftast enbart på fastighetsägaren som helt eller delvis saknar stöd från försäkring om olyckan är framme, till följd av eftersatt underhåll. Kallax Flyg erbjuder en lika unik som effektiv lösning för snöröjning av tak på större fastigheter.

  Tack vare vår egenutvecklade och patenterade helikoptersop kan vi med oslagbar effektivitet och precision avlägsna snö från stora takytor.

  Den motoriserade sopen har en röjningskapacitet om cirka 700-900 kvadratmeter per timme vid ungefär 50 cm snödjup. Faktorer som påverkar hur effektivt vi kan avlägsna snö är bland annat taklutning och snöns täthet.

  Ungefärligt pris är 30:- per kvadratmeter exkl. etableringskostnad för sop och helikopter.

  Utöver effektivitet är snörröjning med helikopter ett säkert alternativ till att exponera människor för höga höjder och fallrisk.

  webb adress