• Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • English
 • Organisationen

  Ledning

  SVEN STENVALL, AM/VD, MARKCHEF

  Mobil: 070-184 10 01

  LINNEA STENVALL, STF AM/VD

  Mobil: 070-588 18 18

  ADAM TOOLANEN, FLYGCHEF

  Mobil: 010 150 73 10

  JIM LINDQVIST, TEKNISK CHEF

  Mobil: 070-188 20 09

  MATTIAS PETTERSSON, VERKSTADSCHEF

  Mobil: 070-645 01 43

  TROND RENÅ, UTBILDNINGSCHEF

  Mobil: 070-188 20 08

  MARCUS LIDMAN, FLYGSÄKERHETSKOORDINATOR

  Mobil: 070-645 38 87

  Styrelse

  Anna Flink, f 1962, styrelseordförande

  Koncernekonomichef samt styrelseordförande för Stenvalls Trä. Utbildad civilekonom med lång erfarenhet av ekonomistyrning, företagsledning och koncernledning.

  Sven Stenvall, f 1957, styrelseledamot

  VD för Kallax Flyg AB samt teknisk chef för Stenvalls Trä AB. Har lång erfarenhet som företagsledare inom sågverksindustrin och flygbranschen.

  Trond Renå, f 1964, styrelseledamot

  Lång erfarenhet inom helikopterbranschen.

  Linnea Stenvall, f 1988, styrelseledamot

  webb adress