• Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • English
  • Övervakning

    Samtliga av våra anläggningar är utrustade med kameraövervakning med inspelning. Syftet med detta är att förhindra, utreda och lösa brott. Vi följer Dataskyddsförordningens regler gällande kameraövervakning och allt inspelat material lagras i 31 dagar. Om du vill ha mer information om vår kameraövervakning vänligen kontakta oss på overvakning@kallaxflyg.se.

    webb adress